28 huhtikuun, 2020 Marko Malvela

Suunnitelmat eivät yleensä toteudu

Pane myös merkille, miten luonnollisten tapahtumien seurauksissakin on jotakin ilahduttavaa ja puoleensa vetävää. Esimerkiksi paistetussa leivässä on jonkinlaisia halkeamia, joita leipuri ei ole pyrkinyt aikaansaamaan, mutta jotka kuitenkin ovat omiaan kiihottamaan ruokahalua.” – Marcus Aurelius, ITSE-tutkiskeluja

Aureliuksen ajatuksen voi myös esittää Leonard Cohenin sanoin – There is a crack in everything, that’s how the light gets in. Suunnitelmia pitää tehdä. Ne suuntaavat toimintaa ja auttavat jakamaan voimavaroja matkaa varten. Suunnitelmien luonteeseen kuitenkin kuuluu, että ne tuottavat usein jotakin muuta kuin odotettua. Ydinvoimalat eivät valmistu ajallaan, hoitovarmuudet eivät ole kuitenkaan kovin varmoja, kilpailut perutaan, talouden taantumaa puskuroidaan ja hallitaan…

Kun suunnitelmaa aletaan toteuttamaan, käy kuten leivällä uunissa, se paisuu, kovettuu ja alkaa ottaa yllättäviä muotoja. Halkeamia tulee sinne tänne. Niiden kanssa täytyy oppia elämään. Täydellisessä leivässä on valitettavasti halkeamia.